Chào mừng bạn đến với trang web xổ số! Điều khoản điều kiện này sẽ quy định quyền và nghĩa vụ của người dùng khi sử dụng trang web này. Trước khi tiếp tục sử dụng, hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ trong Điều khoản điều kiện
Quyền sở hữu trí tuệ trong Điều khoản điều kiện

Bản quyền: Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung và giao diện trang web này đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, trừ khi có quy định khác. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Quyền thương hiệu: Các tên thương hiệu, biểu trưng và logo hiển thị trên trang web này là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được phép sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ tên thương hiệu, biểu trưng hoặc logo này mà không có sự cho phép bằng văn bản. Để sử dụng quyền thương hiệu trên bạn cần liên hệ với chúng tôi. Nếu được sự đồng ý bạn có thể sử dụng. Nếu vi phạm bạn sẽ chịu các nghĩa vụ luật pháp.

Liên kết thứ ba của website hoặc quảng cáo

Liên kết thứ ba của website hoặc quảng cáo
Liên kết thứ ba của website hoặc quảng cáo
  • Liên kết bên thứ ba: 

Là trang web có thể do các liên kết của bên thứ ba điều hành. Những liên kết này chỉ được cung cấp nhằm mục đích thuận tiện và không ngụ ý sự chấp thuận hoặc liên kết chặt chẽ từ chúng tôi. Mọi điều liên quan đến bên thứ ba này chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Trước khi sử dụng các trang web bên thứ ba, bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của họ.

  • Quảng cáo: 

Trang web xổ số có thể hiển thị quảng cáo từ bên thứ ba hoặc đối tác quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác và tính xác thực của các quảng cáo này. Việc tương tác và giao dịch với các quảng cáo là trách nhiệm của bạn và không liên quan đến trang web xổ số.

  • Trách nhiệm cá nhân: 

Các vấn đề liên quan đến các trang web bên thứ ba và quảng cáo. Hãy đảm bảo bạn đọc và hiểu kỹ các điều khoản và điều kiện của họ trước khi tiến hành giao dịch hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Đăng ký và Tài khoản

Đăng ký và Tài khoản trong Điều khoản điều kiện
Đăng ký và Tài khoản trong Điều khoản điều kiện
  • Đăng ký: 

Để truy cập và sử dụng các tính năng của trang web, bạn có thể cần đăng ký một tài khoản. Thông tin đăng ký phải được cung cấp chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và không được chia sẻ cho bất kỳ ai khác.

  • Trách nhiệm tài khoản: 

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình. Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc không được ủy quyền của tài khoản, hãy thông báo ngay cho chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Bảo mật thông tin cá nhân trong Điều khoản điều kiện
Bảo mật thông tin cá nhân trong Điều khoản điều kiện
  • Bảo mật thông tin: 

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Nếu không có sự đồng ý từ bạn chúng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin báo của bạn ra bên ngoài cho bên thứ ba. Trừ khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

  • Sử dụng thông tin trong điều khoản điều kiện: 

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin về các cập nhật, khuyến mãi và thông tin liên quan đến trang web xổ số. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để nghiên cứu và phân tích dữ liệu nhằm cải thiện trải nghiệm của người dùng.

  • Bảo mật thông tin thanh toán: 

Khi thực hiện thanh toán trực tuyến trên trang web, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin thanh toán của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để đảm bảo rằng thông tin thanh toán của bạn được bảo vệ an toàn.